small font default font large font
Čtvrtek, 25 Červenec 2024
Společenství harmonie těla a ducha z. s.

„Pomáhat dětem je nejhumánnější lidská činnost. Musí se ale umět, hodně znát a být dobrým a citlivým člověkem.“

Název sdružení vznikl na počátku 90.let ze známého sokolského hesla
„Ve zdravém těle zdravý duch.“ Slovo harmonie vyjadřuje potřebu souladu tělesných a duševních sil v životě člověka.

Souhrnný projekt aktivit je pod záštitou MŠMT ČR.


Vítáme Vás na oficiální stránce Společenství harmonie těla a ducha z. s.!

Jsme občanské sdružení dětí a mládeže, které se již od roku 1993 věnuje mimoškolní zájmové činnosti dětí. Pomáháme dětem s epilepsií, hydrocefalem, mozkovou obrnou, mozkovými dysfunkcemi, astmatem, enurézou, alergiemi, poúrazovými stavy, nadváhou a jiných, u kterých míra hendikepu umožňuje realizaci programu. Dále také dětem v náhradní výchovné a rodinné péči.

Snažíme se pomáhat dětem se zdravotním a sociálním postižením. Také mají právo prožít šťastný život. Tak se ozvěte a přijďte, těšíme se na vás!