Home

PostHeaderIcon Společenství harmonie těla a ducha

„Pomáhat dětem je nejhumánnější lidská činnost. Musí se ale umět, hodně znát a být dobrým a citlivým člověkem.“

Název sdružení vznikl na počátku 90.let ze známého sokolského hesla
„Ve zdravém těle zdravý duch.“ Slovo harmonie vyjadřuje potřebu souladu tělesných a duševních sil v životě člověka.

SHTD je nositelem čestného titulu: "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží".

Vítáme Vás na oficiální stránce Společenství harmonie těla a ducha!
Jsme občanské sdružení dětí a mládeže, které se již 24 let věnuje mimoškolní zájmové činnosti dětí. Rovněž se v našich programech, pod gescí MZ ČR, MŠMT ČR, Magistrátu HMP, OÚ Prahy 6 a klinik dětského lékařství, věnujeme dětem s epilepsií, alergiemi, cukrovkou, ortopedickými vadami, poúrazovými stavy, sklonem k obezitě, dále dětem z Klokánků a dětských domovů.
Snažíme se pomáhat dětem se zdravotním a sociálním postižením. Také mají právo prožít šťastný život. Tak se ozvěte a přijďte, těšíme se na vás!

 

PostHeaderIconAktuálně

Každou středu od 16:00 hod. probíhá pro děti v našem centru speciální cvičení na páteř a klouby a další klubová činnost. (ZDARMA)