Home Klubové a víkendové akce

PostHeaderIconKlubové a víkendové akce

Klub dětí v centru SHTD Bubenečská 27,Praha 6

Pravidelná středeční setkání od 16 hod. se cvičením na správné držení těla s procvičováním páteře a kloubů podle metody prof. Narbekova, muzikoterapie, arteterapie, autogenní trénink, základy masáží. K dispozici je rovněž psycholog a psychoterapie.

Víkendové akce spolu s pravidelnou klubovou činností tvoří osu kontinuální celoroční péče. Spojují výchovně vzdělávací a kulturní programy (návštěva hradů, zámků, aquaparků, ZOO, muzejí, výstav aj.) s různými druhy pohybových činností (jízda na minikoloběžkách, jízda na koních, plavání, turistika, cvičení na pohybových trenažérech a gymmíčích, léčebná tělovýchova) a regeneračními procedurami (saunování, vodní masáže, masáže, solné jeskyně aj.).