Home Klubové a víkendové akce

PostHeaderIconKlubové a víkendové akce

Klub dětí v centru SHTD, Bubenečská 27, Praha 6

Klubová činnost: Jde především o pravidelná setkání dětí zaměřená na cvičení pro správné držení těla, zdravotní TV, cvičení na trenažérech, strečink, dechová cvičení, arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, autogenní trénink, masáže, solné jeskyně, sauna aj..  U těžších a kombinovaných diagnoz rozšiřujeme tuto činnost o individuální plány návštěv včetně pedagogicko psychologického poradenství.

Víkendové akce: Víkendové akce spolu s pravidelnou klubovou činností tvoří osu kontinuální celoroční péče.  Navazují na klubovou činnost a doplňují ji především v aktivitách pro větší množství dětí a atraktivních činnostech. Příklad: jízda na minikoloběžkách, jízda na koních, turistika,  ZOO, návštěvy muzeí, hradů, zámků, spojených s naučným programem  a pokračování ve fittness centru se cvičením na pohybových trenažérech, saunou a whirlpoolem, nebo s hydroprocedurami v aqua parcích.  Kombinace pohybových aktivit spojených s kulturně poznávací, vzdělávací činností a

PostHeaderIconFotogalerie

Fotogalerie z klubových a víkendových akcí