small font default font large font
Pátek, 21 Červen 2024
Prázdninové pobyty

V době celostátních prázdnin pořádáme prázdninové pobyty ve vybraných lokalitách na Území celé ČR a to pro zdravé i hendikepované děti.  Ústředním mottem jsou celotáborové hry, v nichž děti prožívají dobrodružství a napětí vždy s dobrým a výchovným koncem.

Zdravotně a sociálně hendikepovaným dětem pomáháme vyrovnávat se s vlastními hendikepy a integrovat je do přirozené komunity jejich vrstevníků. Hlavním smyslem tohoto inkluzivního procesu (pro zdravé i znevýhodněné) je pochopeni vzájemné sounáležitosti jednotlivce k celku, tolerance k druhým a ochota navzájem si pomáhat. To má vysoký výchovny, vzdělávací a socializační účinek pro budoucí život.

Děti si v rámci pobytů zvykají na správný denní režim, pravidelné podávání léků, dávkování zátěže a odpočinku a poznávají, že i s handicapem lze prožít normální život bez posměchu dětí a přehnaných zákazů a omezení dospělých. Tato všestranná a přitom individualizovaná péče má velký význam pro jejich život. Automatizují si návyky, potřeby a postoje, kterými se pak řídí.

Děti mají  dopolední zdravotní program tzv. „kolečko“: zdravotní TV, gymmíče, posilovnu, masáže, masáže lávovými kameny, saunování, arteterapii, ergoterapii, tancování aj. Odpoledne je čeká program v přírodě, výlety, kulturně poznávací činnosti, sportovní hry aj. Na večer divadlo, kreativní hry a zábava, soutěže, filmy, diskotéky.

Na programu máme ale i plavání, výtvarné a rukodělné aktivity, hry v klubovně i přírodě, stezku odvahy, zpěv s kytarou u táboráku, jízdu na koních a samozřejmě celotáborovou hru. Na závěr celotáborové hry pořádáme  společné divadelní představení, do kterého jsou zapojeny všechny děti (ukázky jsou na našich www stránkách v sekci Videa). Vždy jde o naši tvorbu podpořenou aktivitami dětí.

Každoročně předáváme dlouholeté zkušenosti s péčí o handicapované mladým lidem z celé ČR, kteří mají zájem nemocným dětem pomáhat. Školení probíhá v podmínkách bezprostřední praxe při ozdravných pobytech, klubových a víkendových aktivitách a navazujícím teoretickým seminářem s přednáškami předních odborníků.

Projekt je realizován s finanční podporou MŠMT ČR a MZ ČR.


 

PostHeaderIconLokality které využíváme k dlouhodobějším pobytům

Volíme vždy rekreační zařízení v čisté, krásné přírodě s lesy a možností koupání. Objekty mají rehabilitační zařízení nebo prostory, které si vybavujeme vlastními zdroji.

RZ Loutí nabízí krásné koupání ve Slapském jezeře a blízkou farmu Michael, kde budeme jezdit na koních. Objekt má řadu kluboven pro program, zábavu i rehabilitaci. Sportovní zázemí je rovněž plně dostačující pro pohybové aktivity (velké fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, dětský koutek aj.). Vše v krásné přírodě, mimo ruch civilizace.

Penzion U Jandů, Úborsko je více zaměřen pro děti se zdravotními problémy. Je zde prvotřídní ubytování ve dvoulůžkových pokojích s WC, teplou vodou a sprchovým koutem, vestavěné skříně, konferenční stolek, židle a TV. Prostorné klubovny mají krásný výhled na šumavské vrchy a je zde i zázemí pro rehabilitaci a cvičení. V areálu jsou dva kurty, hřiště na basketbal, volejbal, dětské hřiště a bazén.

RS Oáza, Sloup v Čechách - využíváno v roce 2019