small font default font large font
Sobota, 24 Říjen 2020
Předsednictvo

PaedDr. Vladimír Bílek

předseda SHTD, statutární zástupce


Hana Jamrišková

člen předsednictva, vedoucí sekretariátu předseda revizní komise

 

MUDr.Monika Němcová

člen předsednictva

 

MUDr.Ludmila Chýleová

člen předsednictva

 

Jan Vaněk, DiS.

člen předsednictva

 

Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

čestný předseda